SYSTEMY Grzewcze i Sanitarne

Tu jesteśmy: strona główna nowoczesne technologie przydomowe oczyszczalnie ścieków
Skontaktuj się
z nami


Telefon/fax:
62-733-19-83
Napisz do nas:
biuro@instalacje-kowalski.pl

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Na jaką liczbę osób opłacalna jest budowa oczyszczalni (w porównaniu z szambem)?
Koszty związane z budową i eksploatacją oczyszczalni przeznaczonej dla 4-osobowej rodziny, zwrócą się w drugim roku jej użytkowania.

Czy dla przydomowej oczyszczalni ścieków wymagane jest pozwolenie na budowę?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na oczyszczalnie przydomowe o przepustowości do 7,5 m3/dobę, nie jest wymagane uzyskiwanie powolenia na budowę. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji należy dokonać zgłoszenia w Starostwie Powiatowym.

Jaką min. powierzchnię należy przeznaczyć pod budowę przydomowej oczyszczalni?
Przy założeniu, że na działce znajduje się grunt przepuszczalny i można będzie zastosować układ z drenażem rozsączającym, min. powierzchnia przewidziana pod oczyszczalnię (dla rodziny 4-osobowej) to ok. 50 m2. Jeżeli działka jest mała, przy czym, w pobliżu znajduje się odbiornik ścieków typu: rów melioracyjny, rzeka, kan. burzowa itp., można zastosować rozwiązanie ze złożem biologicznym. Wówczas pod budowę oczyszczalni trzeba będzie przeznaczyć ok. 7 m².

Co należy zrobić, aby zabezpieczyć zbiornik na okres zimowy, jeśli oczyszczalnia została zamontowana jesienią, a jej rozruch ma nastąpić dopiero na wiosnę?
Wszystkie osadniki produkowane przez f-mę Sotralentz są mrozoodporne. W związku z czym, nie zachodzi ryzyko, że zbiornik zostanie uszkodzony nawet podczas silnych mrozów. Nalezy pamiętać, aby osadnik pozostał napełniony wodą, a przed przystąpieniem do użytkowania należy zastosować bioaktywatory.

Jaki wpływ na oczyszczalnię ma stosowanie bioaktywatorów?
Bioaktywatory wspomagają naturalne procesy biologicznego rozkładu zanieczyszczeń, zachodzące w osadnikach gnilnych, m.in. upłynniają osady stłe, likwidują nieprzyjemną woń, niszczą bakterie chorobotwórcze, rozkładają tłuszcze.

KAŻDA INSTALACJA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SKŁADA SIĘ Z DWÓCH ETAPÓW:
  • podczyszczania beztlenowego (osadnik gnilny, Epurbloc®, ewent. separator tłuszczu), gdzie zachodzą procesy separacji i dekantacji ścieków oraz fermentacji osadu z udziałem bakterii beztlenowych, z jego częściowym upłynnieniem 
  • doczyszczania tlenowego (drenaż rozsączający, a w trudniejszych warunkach – filtr piaskowy pionowy, kopiec filtracyjny lub złoże biologiczne z recyrkulacją ścieków), w którym ścieki, przepływające przez kolejne warstwy filtracyjne żwiru i piachu, podlegają rozkładowi w procesach biologicznego utlenienia, przy udziale mikroorganizmów, tworzących tzw. błonę biologiczną 
Proces biologicznego oczyszczania ścieków przedstawia się następująco: Ścieki gospodarcze, które opcjonalnie przepływają uprzednio przez separator tłuszczu (SL-SG) oraz ścieki fekalne, wpływają do osadnika gnilnego (SL-FS) lub Epurbloc®, w którym poddawane są procesowi podczyszczania beztlenowego. Następnie przepływają przez filtr doczyszczający wbudowany w Epurbloc® lub zamontowany za osadnikiem (SL-FD) i kierowane są dalej do strefy doczyszczania tlenowego, po czym są odprowadzone do środowiska naturalnego (grunt lub ciek wodny). Dobór sposobu oczyszczania ścieków zależy od lokalnych warunków gruntowo-wodnych, topografii działki oraz charakteru i wielkości obiektu i powinien każdorazowo opierać się o analizę czynników, takich jak:
  • ukształtowanie terenu
  • przepuszczalność gruntu
  • poziom zwierciadła wód gruntowych (pomiędzy drenażem rozsączającym a max. poziomem wód gruntowych musi być zachowana odlegość min. 150 cm)
  • odległość urządzeń od obiektów budowlanych (studnia, budynek, itp.) oraz granicy działki
  • zakładaną liczbę użytkowników
  • możliwość zrzutu oczyszczonych ścieków - istnienie ew. powierzchniowego odbiornika ścieków (rów melioracyjny, rzeka)
Niezawodność doczyszczania tlenowego zależy w dużej mierze od formy i jakości zastosowanego osadnika. EPURBLOC® wykonany z polietylenu wysokiej gęstości PEHD zaawansowaną metodą wytłaczania z rozdmuchem, posiada wydłużony kształt, częściowy podział na komory, świetny, zintegrowany filtr doczyszczający i szereg innych zalet gwarantujących bezawaryjne i długowieczne użytkowanie całej instalacji. Jego konstrukcja i materiał zapewniają odporność na napór gruntu, korozję oraz zamarzanie.

Źródło:www.sotralentz.pl
Start O nas Hurtownia Nowe technologie Wykonawstwo Realizacje Współpraca Galeria Praca Kontakt
Brak zainstalowanej wtyczki FLASH.
Aby pobrać najnowszą wersję Adobe Flash Player kliknij link: Pobierz wtyczkę
Kowalski Systemy Grzewcze i Sanitarne - wentylacja, klimatyzacja, systemy solarne, pompy ciepła, centralne odkurzanie, przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych
Polityka Prywatności Cookies